SOT global industry INVENTLOGISTICS

 

                            

 

V případě nedostatku vlastních přepravních kapacit zajistíme přepravu subdodavatelsky prostřednictvím našich smluvních dopravců.

Zajistíme přepravu zásilek kombinovanou dopravou i do destinací, které přímo vlastními přepravními kapacitami neobhospodařujeme.

Pro přepravy zajišťované spedičně, tedy najímanými přepravními kapacitami, využíváme výhradně prověřené a pojištěné dopravce.